PP i l'Estat del Malestar

Benvinguts/des al caos:

Des de que la banda psicòpata de Rajoy, 
protagonitzada darrerament pel Tontoro, la Mato i la Espe(cula) Aguirre, 
van decidir explicar didàcticament els perquès de la demolició de l'Estat, entenem les coses molt millor. 
Heus aquí un resum clar com l'aigua dels seus arguments: 

Es posa preu a la sanitat 
perquè continuï sent gratuïta 
i s'expulsa d'ella alguns col·lectius 
per garantir que segueixi sent universal. 

Es liquiden les lleis laborals 
per salvaguardar els drets 
dels treballadors
i es penalitza el jubilat i el malalt 
per protegir els col·lectius 
més vulnerables. 

Quant a l'educació, pujen 
les taxes universitàries pels núvols 
per defensar la igualtat d'oportunitats 
i estimulen la seva privatització 
perquè continuï sent pública. 

               
                 imatges censurades

Això no és tot, 
a fi de mantenir l'ordre públic 
amnistien els grans delinqüents, 
fan "ofertes fiscals" 
als ambiciosos defraudadors 
condemnen a 4 anys de pressó 
prèvia tortura a comissaria,
a qui llenci ous en una manifestació. 

Aquest programa reformador 
de gran espectre no pot posar-se 
en marxa sense mentir, 
de manera que menteixen. 
Sí, però a l'estil novel·lesc: 
perquè la veritat surti a la llum!  

                       
                      
                           Censurada?

Dins d'aquesta lògica implacable,
fugen dels periodistes per 
donar la cara
 i convoquen rodes de premsa 
sense torn de preguntes 
per a respondre a tot. 

Convençuts que el dret a la informació
és sagrat en tota democràcia es preï, 
prenen RTVE a l'assalt 
per mantenir la pluralitatn informativa. 

Ningú que tingui bona voluntat 
posarà en dubte, per tant,
que han autoritzat dos cops la pujada 
de la llum i del gas per tal 
que resultin més econòmics 
i que facin cas omís a Merkel 
per a no perdre sobirania. 

En breu, segurament, 
disposaran que els avions surtin
amb més retard 
per garantir la seva puntualitat. 

No estranyi a ningú que 
per garantir la llibertat 
haguem de suprimir totes les llibertats...